הוראות בטיחות לאנשי אחזקה

הוראות בטיחות לאנשי אחזקה מחייבות להדרכה על ידי חברות פרטיות ציבוריות ואחזקה מבנים שונות אשר מעסיקות עובדי אחזקה, אב בית, חשמלאים וכד' מחויבים להדרכת בטיחות על בסיס קבוע הוראות הבטיחות להלן:

הוראות אלו אינם מכסות את כל ההוראות והנהלים הנדרשים

 1. עובד חייב אחזקה או כל בעל מקצוע לעבוד עפ”י כל חוקים | תקנות | נהלים | הנחיות והוראות הבטיחות, לגלות ערנות לבטיחות בסביבת העבודה ולשמור על בטחונו האישי ושל הסובבים לו.
 2. חובה להודיע לממונה עליו על כל מפגע בטיחותי שנתגלה לו תוך כדי העבודה.
 3. עובד חייב להשתמש בציוד מגן אישי | ולהחזיק ציוד מגן נקי ולשמור על תקינותו.
 4. חל איסור מוחלט להשתמש בציוד מגן אישי שהתגלה בו פגם או בלאי.
 5. עובד חייב לדווח לממונים עליו על כל תאונת עבודה או מקרה מסוכן.
 6. עובד יפסיק את עבודתו בכל מקרה שבו נשקפת סכנה לעצמו או לסובבים | ובכל מקרה של דרישת שוטר ופקח עבודה.
 7. עובד יעשה שימוש אך ורק בכלים תקינים ומתאימים לצורך ביצוע העבודה.
 8. עובד חייב לשמור על מקום עבודה נקי ומסודר, והיימנע להשאיר חפצים, כלים, ומקורות אנרגיה אשר עלולים להוות מפגע בטיחותי.
 9. עובד לא יבצע בשום פנים את העבודות הבאות אלא עם כן יש בידו את הרישיון או הסמכות המתאימות לכך ובתוקף.

חשמל | גז (גפ”ם) | בניה ובניה הנדסית | עבודות הנדסה בנאיות | גגות שבירים, תלולים או חלקלקים | פיגומים | הפעלת עגורנים | מעליות | הדברה | מכשיר למניעת מים חוזרים | תחזוקת מטפי כיבוי אש | עבודות גובה.

 1. אין לבצע עבודות גבוה העולה על 2 מטרים ללא הדרכה וללא אביזרי בטיחות.
 2. חובה לנעול נעלי בטיחות בכל זמן ביצוע עבודה.
 3. לפני שימוש בכלים חשמלים יש לבדוק תקינותו ויזואלית, בשום פנים אין אפשרות לעבוד עם כלי בו יש ספק לפגם או בלאי.
 4. בסיום שימוש בכלי חשמלי יש לנתק את המכשיר מהחשמל או הסוללה.
 5. יש לשלוח את המכשירים החשמליים לבדיקה בכל חצי שנה, גם עם המכשיר לא שומש כלל.
 6. אין לעבוד בסיבת מים עם כלי חשמל.
 7. לפני עבודה בכלי חשמל יש לקרוא עלון שימוש יצרן.
 8. יש להרכיב משקפי מגן בכל שימוש של כלי חשמלי.
 9. חל איסור מוחלט ללבוש בגדים רחבים או קצרים בזמן העבודה, יש להקפיד על לבוש צמוד ככל הניתן.
 10. כלים לא חשמליים ובפרט כלים חדים יש לשמור בקופסאות ייעודיות.
 11. אין להשתמש בכלים או מכונות שאינם בבעלות החברה.

טבלת תדירות בדיקות ציוד תקופתיות

סוג ציוד

תדירות הבדיקה

כלים חשמליים

כל 6 חודשים

מעליות

כל 6 חודשים

אביזרי הרמה, שרשראות חבלים

כל 6 חודשים

מכונות הרמה: מנופים, במות הרמה, מגהים, דפנות הידרוליות, כננות, גלגלות, מלגזות, צוגים, מסכים מתרוממים וכד

כל 12 חודשים

דודי קיטור

כל 12 חודשים

קולטי אויר (קומפרסורים)

כל 18 חודשים

עגורני צריח

כל 6 חודשים

סלי מלגזה

כל 6 חודשים

סולמות

כל 4 חודשים

ציוד אישי

לפני כל שימוש

 

מעוניינים לייעוץ מקצועי ?
מלאו את הטופס ואנחנו נשוב אליכם תוך 24 שעות, בימי עסקים !

דילוג לתוכן