מחירון שירותי ניקיון

מחירון עבודות הניקיון המוצגים בגדר המלצה, חשוב לציין כי טווח מחירים משתנה בהתאם לכל עבודה בפני עצמה. * המחירים אינם כוללים מע"מ. * המחירים המוצגים במודעה אינה מחייבת את נ.א שלדג לעבוד בפיה, כל עבודה תתומחר באופן ספציפי

מחירון עבודות פוליש

מחירון עבודות קיטור ולחץ מים

דילוג לתוכן